تحديثات بخصوص فيروس كورونا المُستجَد (كوفيد-19): نحن نضع الحفاظ على سلامتك على رأس أولوياتنا. تعرَّف على المزيد حول التزامنا بإجراءات النظافة والسلامة.

في انتظار التحميل...

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Emaar olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“Emaar”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak www.bilet.emaarakvaryum.com ve https://bilet.emaarskyview.com/(“Web Sitesi”) işletilmesi vasıtası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Toplanan Kişisel Verileriniz

KVKK uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri” olarak tanımlanmakta olup; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda, Emaar tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verileriniz (ad, soyadı)
 • İletişim Verileriniz (e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres, il, ilçe)
 • Finansal Verileriniz (kredi kartı bilgileriniz)
 • Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi)

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5/2 uyarınca; “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak açık rızanız olmaksızın Emaar tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Bilet satın almak suretiyle Emaar hizmetlerinden faydalanmak isteyen müşteriler ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Finansal işlemlerin icrası ve takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamak.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5/1 uyarınca; açık rızanızın varlığı halinde, Emaar tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları,
  Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
 • Profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması,
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi ve Emaar Eğlence tarafından yapılan her türlü kampanya ve etkinliklerden haberdar edilebilmeniz,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,
 • Web Sitemizi daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması.

Kişisel Verileriniz Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

Emaar tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK madde 5/2 kapsamına giren hallerde KVKK madde 8/2 uyarınca açık rızanız olmaksızın kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

İşlenen kişisel verileriniz, KVKK 8/1 maddesi uyarınca KVKK 5/1 maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Emaar tarafından yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda açık rızanızın varlığı halinde, Emaar’ın hizmet ve ürünü sağlaması amacıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlara, tedarikçilerine ve hizmet sağlayıcılarına ve iş ortaklarına ve Emaar’ın yurt içinde Emaar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“Emaar Gayrimenkul”) ve İstanbul Seyir Terası Otelcilik ve Turizm Yatırımları Ticaret A.Ş. başta olmak üzere mukim grup şirketleri ’ne aktarabilecektir.

Ayrıca, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve Emaar’ın global yapısı sebebiyle KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde Emaar Hospitality Group LLC ve Emaar Properties PJSC başta olmak üzere yurt dışında mukim grup şirketleri ve bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt dışında mukim iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Web Sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanmış olduğumuz çerezler aracılığı ile ya da “Online Bilet” sayfamızda bulunan formu doldurup göndermeniz halinde e-posta, çevrimiçi iletişim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM, SAP, vb.) üzerinden veya diğer otomatik yöntemlerle veya Mevzuat’a aykırı olmamak kaydıyla Emaar’ın sözleşmesel ilişkide olduğu tedarikçilerinden alınarak Emaar tarafından Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

Emaar, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Emaar tarafından silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Bildirim

Emaar’ın kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde, sizleri, toplanan kişisel verişlerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunmaktayız. Bildirimlerimiz, sizlerden bilgi talep ettiğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Emaar, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

İzniniz ve Açık Rızanız

Emaar, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz.

Emaar, doğrudan veya dolaylı olarak genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ayrıca açık rıza almaktadır.

Duyuru ve bilgilendirme listemizde yer almak istemiyorsanız, Emaar tarafından, bildirim ve iletişim amaçlı gelen ticari elektronik iletilere erişim ve kontrol yetkisi sizin elinizdedir. Sizinle iletişim kurmamızı istemez iseniz, dijital mecralarda “İptal” hakkınızı kullanabilirsiniz. İptal hakkınızı kullanmanız halinde sizinle iletişime geçilmeyecek, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri elektronik iletiler aracılığı ile yapılmayacaktır. Emaar’dan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında e-posta veya sms kanalıyla elektronik ileti almanız amacıyla iki farklı “opt-in” mekanizması sunulmuştur. Söz konusu “opt-in” kutucuklarını açıkça izin vermek üzere ayrı ayrı işaretlemediğiniz sürece kişisel verileriniz Emaar tarafından işlenmeyecek ve Emaar’dan herhangi bir elektronik ileti almayacaksınız.  Belirli iletişimler ve hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya başlamadan önce, bize verdiğiniz açık izni doğrulatırız. Tarafımızdan sunulan elektronik iletilere daha sonra bir son vermek isterseniz, e-posta göndermemiz durumunda, her e-postanın içinde yer alan “opt-out” linkini tıklayarak tercihinizi iptal edebilirsiniz. SMS üzerinden iptal işleminizi [*]’ya ücretsiz SMS göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde, başvurularınızı, Emaar Türkiye KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak ve çıktısını alarak Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:82F, K:1, Üsküdar/İstanbul başvuru adresine zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde veya kvkk@emaar.com.tr adresine e-posta göndererek Emaar’a iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için, Emaar SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Emaar, SSL teknolojisini uyguluyor olsa da bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Çerezler

En açık anlatımıyla çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, sizleri tanımak ve hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen ve bir karakter dizisinden oluşan küçük boyutlu dosyalar olup, ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır.  Çoğu internet tarayıcısı web sitelerini ziyaret sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamayacaksınız.

Belirtmek isteriz ki, çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece ziyaretçilerimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamız aşağıda bildirilmiştir. Çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki “Yardım” kısmından “çerezler” seçeneğini arayın.

Çerez Politikası

Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (“Emaar Akvaryum”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden faydalanmaktayız. İşbu çerez politikası (“Çerez Politikası”) ile bilet.emaarakvaryum.com ve www.emaarakvaryum.com (birlikte “Web Sitesi” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında, Web Sitesi ziyaretçilerimiz tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmekte, Web Sitemiz üzerinden hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamaktayız.

Belirtmek isteriz ki, Emaar Akvaryum olarak, Web Sitesi’nde kullanmış olduğumuz çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu kapsamda, işbu Çerez Politikası’nda zaman zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikleri içeren Çerez Politikamızı Web Sitemiz üzerinden yayınlayabiliriz.

Kişisel verilerinizin Emaar Akvaryum tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, www.emaarskyview.com veya bilet.emaarskyview.com adresinde bulunan Emaar Group Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası içerisinde bulabilirsiniz.

Çerezler nedir ve Emaar Akvaryum Web Sitesi bunları nasıl kullanır?

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler daha sonra her bir ziyarette veya o çerezi tanıyan başka bir web sitesinde kaynak web sitesine geri gönderilir. Çerezler kesinlikle bir virüs değildir. Çerezler web sitesi için bir bellek görevi görür ve web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde, sitenin cihazınızı hatırlamasını sağlar. Çerezler aynı zamanda tercihlerinizi hatırlayabilir (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre, kullanıcı deneyimini geliştirebilir ve gördüğünüz reklamları sizin için en uygun olanlara göre düzenleyebilir. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

Çerezler, cihazınızda hangi çerezlerin ayarlandığını görme ve bunları nasıl yöneteceğiniz ve sileceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz.

Web Sitemizde kullanılan çerezler ve kullanım amaçları

Hem oturum çerezlerini (sadece web tarayıcınızı kapatana kadar var olan) hem de kalıcı çerezleri (daha uzun, belirlenmiş bir süre için var olan) kullanıyoruz. Web Sitemizde kullanılan çerez türleri genellikle üç kategoriye ayrılabilir: Kesinlikle Gerekli, Performans ve İşlevsellik.

Kesinlikle Gerekli

Web Sitemizdeki bazı çerezler, Web Sitemizde dolaşmanız ve özelliklerini kullanabilmeniz için gereklidir. Bu çerezler, pazarlama için veya internette nereleri dolaştığınızı hatırlamak için kullanılabilecek sizinle ilgili bilgiler toplamaz.

Performans/Analiz Çerezleri

Web Sitemizdeki çerezlerden bazıları, ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar; örneğin bu bilgiler, ziyaretçilerin hangi sayfaları en çok ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıklarıyla ilgilidir. Bu çerezler, ziyaretçinin kimliğini belirleyen bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilmiştir ve bu nedenle anonimdir. Yalnızca web sitemizin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılır.

Web Sitemiz, Google Analytics çerezlerini kullanır. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler, gizlilik uygulamalarına uygun olarak ABD’deki sunuculara Google tarafından aktarılacak ve depolanacaktır. Google’ın gizlilik uygulamaları ve bunların Google Analytics’e nasıl uygulandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

• Google Analytics gizliliğe genel bakış
• Google Analytics kapsamı dışında kalma

İşlevsellik

Bu çerezler Web Sitemizin, yaptığınız seçimleri hatırlamasına ve gelişmiş, daha kişisel özellikler sunmasına olanak tanır.

Üçüncü parti çerezler

Web Sitemiz ayrıca üçüncü partilerin cihazınıza çerez indirmesine izin verir. Örneğin, bazen YouTube ve Flickr gibi web sitelerinden fotoğraf ve video içeriği yerleştiririz. Söz konusu içeriği barındıran bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, bu web sitelerinden gelen çerezler karşınıza çıkabilir. Ayrıca, bazı web sayfalarımızda gömülü ‘paylaş’ düğmelerini de göreceksiniz. Bunlar, birçok popüler sosyal ağ üzerinden kolayca içerik paylaşmanızı sağlar. Bu düğmelerden birine tıkladığınızda, içeriği paylaşmayı seçtiğiniz hizmet tarafından bir çerez yüklenebilir. Bu üçüncü parti çerezler, kontrolümüz altında değildir. Kullanımları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili üçüncü parti web sitesini ziyaret edin.

İşbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarının en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz rızanız olmaksızın işlenebilecektir. Aksi hallerde, yani kanuni veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir. Her halde, işbu Çerez Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak üzere, mevzuata uygun şekilde Emaar Akvaryum’u yetkilendirdiği üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Emaar Properties PJSC BAŞTA olmak üzere Emaar Grup Şirketleri ile paylaşabiliriz.

Çerezler nasıl kontrol edilir ve silinir?

Web tarayıcılarının çoğunluğu çerezleri kabul eder, ancak web tarayıcınızın ayarlarını genellikle yeni çerezleri reddetmesi, mevcut olanları devre dışı bırakması veya cihazınıza yeni çerezler gönderildiğinde size bildirmesi için değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, tarayıcınızın sunduğu talimatları izleyin (genellikle “Yardım”, “Araçlar” veya “Düzenle” çubuklarında bulunur). Ancak, çerezleri reddederseniz veya devre dışı bırakırsanız, web sitesinin bazı işlevlerini kaybedilebileceğini lütfen unutmayın. Ayrıca, bir çerezi veya bir çerez kategorisini devre dışı bırakmak, çerezi tarayıcınızdan silmez, bunu tarayıcınızdan kendiniz yapmanız gerekir.

Aşağıda Emaar’ın Web Sitesinde kullandığı çerezleri, çerezlerin görüntülendiği yerleri ve çerezlerin tanımlarını bulmanız mümkündür.

Web Hat Kesintisi İletileri

Sitelerimizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1×1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Emaar da ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Emaar, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi web sitemiz içinde izliyoruz; özellikle Emaar Web Sitesi dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

Bazı e-posta mesajlarımızda, Emaar Web Sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır. Bu URL’lerden birini tıkladığınızda, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçmektesiniz. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarından gelen linklere tıklamamalısınız.

İçeriğin Kullanımı

Bu çevrimiçi hizmetin kullanımı, bu hizmetin kendi kullanım koşullarına tabidir. Emaar’ın Kullanım Koşulları ile ilgili detaylı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Emaar ayrıca, sosyal medya platformlarını (instagram, facebook, twitter,linkedin, vb.) da aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya içeriği ve kullanılan özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabiidir. Sosyal medya gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili platformun gizlilik politikalarını dikkatlice okuyunuz.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Aydınlatma Metni kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu Web Sitesini kullanmakla Gizlilik Politikamızı, işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web Sitemizde, Gizlilik Politikası’nın, Aydınlatma Metni’nin ve Çerez Politikası’nın en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, web sitemizi her ziyaretinizde Kişisel Verilerin Korunması sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Açık Rıza Metni (KVKK)

Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi ve Skyview Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine ve Emaar’ın yurt içinde ve yurt dışında bulunan Emaar Grup Şirketleri, iştirakleri, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla paylaşmasına ve bu kapsamda yurt dışına aktarılmasına kendi hür irademle rıza veriyorum.

İletişim İzni (ETK)

Ayrıca, aşağıda belirttiğim iletişim kanaları aracılığıyla, çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, duyuru ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi ve tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlar ile Aydınlatma Metni kapsamında tarafımla iletişim kurulmasına ve ticari elektronik ileti gönderilmesine rıza veriyorum.

E-Posta                               

Kısa Mesaj (sms)

Telefon

 

Son güncelleme: TR – Akvaryum – Web Bilet Al Gizlilik ve Güvenlik İlkeleri – No.55 – 2022.09.27

Ortak Biletlerle Eğlenceyi İkiye Katlayın
Tek Bilet ile Emaar SkyView'a ve Emaar Akvaryum'a gidebilir, %15 indirimden faydalanabilirsiniz.